Zrúcanina hradu sa nachádza v pohorí Malých Karpat na vápencovom chrbte nad obcou Borinka v n. m. v. 486 m. Hrad patril do sústavy kráľovských strážnych hradov, ktoré v malých Karpatoch preberali od 13. storočia funkciu ochrany severozápadnej hranice Uhorska. Písomný doklad o hrade pochádza z roku 1273. Najstarší majitelia vlastnili i panstvo Stupava. Od 14 stor. patril hrad grófom zo Sv. Jura a Pezinka. Po vymretí rodu roku 1526 prešiel hrad do vlastníctva Serédyho a neskoršie grófov Salmonovcov.

Pred rokom 1550 bol hrad prestavaný a opevnený podľa vzoru talianskeho obranného systému. Základom systému bol mohutný rondel s delovými pozíciami. V roku 1592 hrad odkúpil šľachtický rod grófa Pálffyho, ktorý ho vlastnili takmer dvestopäťdesiat rokov. Pálffyovci hrad roku 1619 prestavali v neskororenesančnom slohu. V polovici 18. stor. bolo jeho opevnenie doplnené cennými kamenárskymi prácami, ktorých pozostatky sa zachovali dodnes.

K hradu patrilo desať okolitých dedín vrátane Stupavy. V 18. stor. vyhorel. Po požiari bol čiastočne opravený a ďalej využívaný. Na začiatku 19. stor. sa panstvo z hradu presťahovalo do nového sídla v Stupave. Počas Napoleonovho ťaženia v roku 1810 francúzske vojska hrad zdemolovali. Odvtedy leží v ruinách. Roku 1867 hrad spolu s majetkami odkúpili Károlyiovci. V roku 1945 prešiel do vlastníctva štátu. Hrad v nádhernom prostredí Malých Karpát je vyhľadávanou turistickou atrakciou.

Okrem hradu patrí ku kultúrno – historickým pamiatkam zrúcanina stredovekej strážnej veže Dračí hrádok nad údolím Medené Hámre

Hrádok o ktorého pôvode nie je veľa správ bol postavený v druhej polovici 13.storočia. Zrejme slúžil ako strážny objekt na ochranu cesty cez Malé Karpaty z Jura do Borinky, o čom svedčí absencia palácových stavieb a hospodárskeho zázemia poddanských dedín. Hrádok sa nachádza na bočnom výbežku hlavného hrebeňa Kozliska. Tento je na jednom mieste prerušený priekopou, ktorú v minulosti pravdepodobne premosťovala lávka, po ktorej sa vstupovalo do hrádku. Jeho centrom bola mohutná veža. Zo začiatku bol hrádok opevnený len drevenými palisádami, výraznejšej ochrany sa dočkal až v 15. storočí v období husitských a uhorsko-českých vojen. Hrádok zanikol v druhej polovici 16. storočia.

Text: Ivan Knotek, Záhorie 2006            Foto:  Gorewhore, paparaci.sk

hrad pajstun jar_0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borinka

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie