Plavecký kras je krasové územie na severnom až severovýchodnom okraji Pezinských Karpát, vo vápencoch a dolomitoch, prevažne chočského príkrovu. Plavecký kras je približne ohraničený spojnicou Rohožník – Trstín – Prievaly (severná časť Bielych hôr).

Bukovská brázda rozdeľuje Plavecký kras na Sološnicko-trstínsky a kras Plaveckého predhoria.

Okrajová severozápadná a západná časť Plaveckého krasu má plošinový charakter a prevažujú v nej povrchové krasové formy. Výrazné sú najmä krasové jamy. V juhovýchodnej a východnej oblasti štruktúrnych chrbtov prevládajú najmä formy podzemného krasu – priepasti a jaskyne (oblasť Roštúna, Veterlína, Zárub, Havranice). Výraznejšími formami sú v detailnejšej modelácii územia aj melafýrové a vápencové tvrdoše. Pre Plavecký kras sú charakteristické aj prelomové doliny s kaňonovitými úsekmi.

Autor foto, text:  sk.wikipedia.org                     Foto: Anna Szilágyi

plavecky_kras

 

 

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie