Veľká lúka (známa nepresne aj ako Villa rustica) je archeologická lokalita, nálezisko pozostatkov pamiatky z rímskej doby. Nachádza sa na katastrálnom území bratislavskej mestskej časti Dúbravka v okrese Bratislava IV.Zvyšky stavby rímskeho súkromného kúpeľa, tzv. balnea, boli objavené v lesoch medzi Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou (vo výške 210 m n. m.) na lokalite zv. Veľká lúka, v roku 1982. Ide o jedno z významných archeologických nálezísk budovy takéhoto typu v oblasti stredného Podunajska.

Na základe predchádzajúcich ojedinelých náhodných objavov sa predpokladal výskyt významnejšieho nálezu na spomínanom území. Po objave základov budovy a podrobnejšom výskume sa prišlo na to, že stavba pochádza pravdepodobne z 3. storočia po Kr. z rímskych čias. V tomto období bolo územie dnešných Rusoviec, Jaroviec, Čunova a Petržalky (ako aj priľahlého pásu dnešného pohraničia) súčasťou rímskej provincie Panónia. Severne od jej hraníc, vrátane Bratislavy, boli usadené kmene Germánov. Vzhľadom na to, že sa na Veľkej lúke našli rímske a germánske nálezy, je možné, že stavba patrila germánskemu šľachticovi, ovplyvnenému rímskou kultúrou. Jeho pôvodný zámer – vybudovať kúpeľ na teplú aj studenú vodu – sa ale zmenil a bol postavený iba kúpeľ so studenou vodou.

Balneum v Rímskej ríši zvyčajne bývalo súčasťou villy rusticy, preto je možné, že aj na Veľkej lúke bolo súčasťou takejto veľkej usadlosti, kde spolu s obytným sídlom majiteľa usadlosti, svätyňou a hospodárskymi stavbami tvorilo komplex obytného areálu. Takisto je možné, že nešlo o stavbu Germána, ale priamo o nedokončenú stavbu rímskej villy rusticy.

Na základe objavených stavebných základov bola budova v Dúbravke malý objekt (približné rozmery 13 x 11 metrov, skladala sa zo šiestich miestností). Dnes si o jej veľkosti a vzhľade môžeme urobiť obraz na základe zakonzervovaných základov stavby. Prístup k pamiatke je napriek absencii značenia pomerne jednoduchý (nachádza sa neďaleko objektu Slovenských závodov technického skla).

Vzhľadom k významu pamiatky, bola lokalita v Bratislave vyhlásená v roku 1990 za národnú kultúrnu pamiatku.

Text: sk.wikipedia.org                Foto: skyscrapercity.com, sk.wikipedia.org

800px-villa_rustica_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava – mestská časť Dúbravka

1/5 (1)
1/51

Hodnotenie