Zem tohto kraja si pamätá prvé stopy osídlenie siahajúce do kultúry ľudu paleolitu, pochody rímskych légií a zjednotenie slovanských kmeňov do Veľkomoravskej ríše. Cez Záhorie viedli cesty nemeckých rytierov i českých kniežat. Po rozpade Veľkej Moravy a dobytí historických území Slovanov žijúcich na území súčasného Slovenska sa Záhorie stalo pohraničným krajom zabezpečujúcim ochranu severných častí  Uhorska. Cez jeho […]

Read More →

  Na nádvorí manufaktúry je jediným lapidárium tohto druhu na Slovensku. V jeho strede je situovaný 4,2 m vysoký kameň. Ostatné kamene sú rozostavené tak, aby jeho tieň ukazoval celé hodiny, najpresnejšie práve v deň letného Slnovratu. Časť kameňov zo záhadného predhistorického objektu je zdobená rytinami s magickou symbolikou. Najväčší kameň je dlhý 6,8 m. […]

Read More →

  Nachádza sa v  v trojuholníku obcí Unín, Radošovce- Vieska  a Smrdákyna Chvojnickej pahorkatine.Najstaršie znaky osídlenia terajšieho katastra obce sú z neolitu, zo 4. tisícročia pred Kr. Nálezy – sekerka a mlaty s vŕtanými otvormi – svedčia o ľude s kultúrou mladšej lineárnej keramiky. K najstaršiemu osídleniu chotára patrí i Zámčisko, praveké opevnené hradisko zo staršej a […]

Read More →

  Už v období osvietenstva vznikajúci slovenský mysliteľ Matej Bel vo svojom diele Notitia Hungariae spomína staršie opevnenie pri Plaveckom Podhradí. Ide o sídlo z mladšej doby bronzovej a laténskej, ktoré sa uvádza pod názvom Pohanská.Vynikajúci vedec Š. Janšák píše o Pohanskej ako o jednom z najväčších súvislými valmi obohnaných predhistorických sídlisk na Slovensku so samostatne opevnenou akropolou.V rokoch 1968 – 1971 sa […]

Read More →

  Rímska stanica nad Stupavou v polohe Kopec patrí k náleziskám, o ktorých písal už Matej Bel. Neskôr tu podnikali krátkodobé výkopy miestni vzdelanci, no až v 20. storočí sa vďaka výskumom A. Gnirsa a V. Ondroucha lokalita dostala do povedomia verejnosti i odborníkov. Výstavbu menšej pevnosti nad dnešnou Stupavou zahájili Rimania v polovici 2. […]

Read More →

  Veľká lúka (známa nepresne aj ako Villa rustica) je archeologická lokalita, nálezisko pozostatkov pamiatky z rímskej doby. Nachádza sa na katastrálnom území bratislavskej mestskej časti Dúbravka v okrese Bratislava IV.Zvyšky stavby rímskeho súkromného kúpeľa, tzv. balnea, boli objavené v lesoch medzi Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou (vo výške 210 m n. m.) na lokalite zv. Veľká lúka, […]

Read More →

Hradby majú lichobežníkový tvar, v rohoch štyri nárožné bašty v tvare trištvrte kruhu, 61 strieľní v múroch. Otázka presnejšieho datovania a funkcia opevnenia sa ukázala problematické. Z hľadiska funkcie sa uvažuje s najväčšou pravdepodobnosťou o protitureckom opevnení, ktorého výstavba súvisela s veľkou tureckou ofenzívou v roku 1663. Hradby sa nachádzajú v časti obce známej pod názvom „Vŕšok“ v severovýchodnej časti obce. […]

Read More →