Obec Veľké Leváre je vzdialená od okresného mesta Malacky 5 km. Prvý raz sa spomína v roku 1378. Od 16. storočia bolo v obci sídlo veľkolevárskeho panstva. Súčasný barokový kaštieľ postavili v roku 1723 na starších gotických a renesančných základoch. Objekt  kaštieľa je poschodový, trojkrídlový, s čestným nádvorím. V hlavnom krídle kaštieľa sa nachádza vestibul, slávnostné schodište, prevýšená sála. Fabionové (zaoblené) stropy majú štukové ornamenty.

Z kaštieľa do parku vedie terasa a schodište  so stĺpikovou  balustrádou a vázami. Súčasťou kaštieľa bol pôvodne francúzsky park. V polovici 19. storočia ho prebudovali na anglický park. V parku sa nachádzali romantické pavilóniky, alegorické sochy. V súčasnosti je park dosť zdevastovaný a jeho výzdoba poškodená. Ozdobou sú staré mohutné listnaté stromy.

Text: Ivan Knotek, Záhorie 2006            Foto: Hollý Milan, velkelevare.sk

velke_levare_kastiel

 

5/5 (1)
5/51

Hodnotenie