Pôvodne renesačná stavba štvorkrídlového objektu s vnútorným nádvorím. Začiatok výstavby je v roku 1624. Vo veľkom dvore bola pôvodne murovaná studňa na pitnú vodu a nad ňou bronzový jeleň, ktorý bol v r.1918 odvezený do Marcheggu. Kaštieľ obýval do r.1918 Mikuláš VI. – Pálfi, ktorý sa narodil roku 1861 v Malackách a zomrel roku 1935 v Marcheggu.

Zámocký park obklopený kamenným múrom bol koncipovaný ako anglický lesopark. Od hlavnej brány z tepaného železa viedla do kopca k hlavnému vchodu kaštieľa široká platanová aleja, pokračovala lipovou alejou, ktorá bola po r.1945 zrezaná a nahradená pagaštanmi.
Druhá, tzv. Biela brána už nejestvuje, zostali len nosné stĺpy z tehál s kamennými ozdobnými vázami. V parku boli domy záhradníka a vrátnika, byt strojného zámočníka, vodná veža, záhradníctvo, ružová záhrada a veľké skleníky. Nechýbali ani labyrint či prírodná jazdiareň. Od r.1933 užívali kaštieľ a park františkáni pre účely stredoškolského internátu. Od r.1945 po odchode vojakov slúžil kaštieľ pre účely nemocnice. V r.1965 sa začala v parku výstavba novej pavilónovej nemocnice s poliklinikou a hospodárskymi objektmi. Celý areál nemocnice zmenšil pôvodný park o 7,2 ha.

V súčasnosti sa park podrobil rozsiahlej rekonštrukcii. Situácia si však vyžaduje pokračovať v realizácii druhej a tretej etapy rekonštrukcie.

Autor text: TIK Malacky           Foto : Hollý Milan

Minolta DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie