Monumentálny barokový kaštieľ postavený v 17. stor. v areáli starého vodného hradu pochádzajúceho z r. 1271. Vodný stupavský hrad patril kráľovi. Od roku 1280 bol strediskom hradného panstva. Viackrát menil majiteľov. Roku 1553 ho vlastnili Serédyvci. V 16. a 17. stor. patril k nemu aj Pajštúnsky hrad. V polovici 17. stor. gróf P. Pálffy začal s rozsiahlou prestavbou vodného hradu na ranobarokový opevnený kaštieľ. Je to poschodová budova trojkrídlovej dispozície. Má štyri nárožné vežovité prvky, vlastnú kaplnku, vodnú priekopu.

V 18. stor. bola dobudovaná vstupná bránas výrazným štítom. Baroková kaplnka a maľby reprezentačných priestorov sú dielom K. Lotza. V roku 1867 sa novými vlastníkmi kaštiela stali Károlyiovci, ktorí kašteľprestavali v romantickom duchu s použitím rokokových vzorov. V tom istom rokiu bol založený aj park. Sadovnícke práce anglického parku realizoval český záhradník Josef Krupička, ktorý  pracoval aj na úprave parku  v Topoľčiankach. Súčasťou parku je vodná nádrž, umelý osrovček, platanové stromy a mohutná gaštanová aleja. Pôvodne bol do parkového komplexu zakomponovaný aj hrad. Hlavná os parku spájala stupavský kaštieľ s hradom Pajštún a bola dlhá niekoľko kilometrov

.

Pod vplyvom urbanizácie sa táto os narušila. Dnes je areál parku obmedzený len na okolie kaštieľa. Za druhej svetovej vojny bol kaštieľ poškodený. V rokoch 1956-58 sa vykonala oprava podľa projektov R. Hirtha. V súčasnosti sa kaštieľ využíva ako sociálny ústav.

Text: Ivan Knotek, Záhorie 2006                        Foto: Hollý Milan

2007-07-09 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupava

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie