Zrúcanina hradu Korlátka sa nachýdzajú na návrší zelesneného terénu Malých Karpát v n. m. výške 455 m. Zrúcanina sa vypína nad v terénom v tesnej blízkosti miestnej časti obce Rozbehy. Hrad vznikolako predsunutý kráľovský opevnený strážny hrad na severozápade hraníc Uhorska s Českým kráľovstvom. Prvý raz sa spomína v roku 1289 ako majetok Uhrína. Zohral významnú úlohu počas bojov Matúša Čáka s kráľom Karolom I. Róbertom. Počas bojov bol poškodený. V roku 1315 ho opravovali. Kráľ Žigmund v roku 1394 daroval hrad spolu s ďalšími hradmi veľmožovi Stiborovi zo Stiboríc.

Po smrti Stiborovho syna patril znova kráľovskej korune. Počas vpádov husitov na Slovensko bol hrad dobytý. Od konca 15. stor. až do roku 1772 patril rodine Korláthkoi (Korlátkovci). Bol sídlom hradného panstva, do ktorého patili obce: Jablonica, Hlboké, Prievaly, Rozbehy, Cerová, Lieskové, Osuské, Trstín, ako aj k nim patirace osady na oboch stranách Malých karpát. Od polovice 18 storočia noví majitelia Apponyiovci Bossanyiovci a ďalší sa presťahovali do kaštieľov v Jablonici a Cerovej-Lieskove. Hrad začal postupne pustnúť.

Prístup na hrad je z obce Cerová-Liesková, miestna časť Rozbehy. Z obce Prievaly, z obce Buková. Zo železničnej zástavky Buková. A z hrebeňa Malých Karpát po turistických chodníkoch.

Text: Ivan Knotek, Záhorie 2006            Foto: Hollý Milan

korlatko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerová

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie