Zrúcanina hradu sa týči na západnom ostrohu najvyššieho vrchu Malých Karpát Záruby v n. m. výške 510 m. Hrad bol založený ako súčasť kráľovských strážnych hradov v 13. storočí, aby ochraňoval Českú cestu smerujúcu zo Záhoria cez priesmyky Malých Karpát do Trnavy a obcí pod Karpatmi. Význam hradu potvrdzuje i privilégium kráľa Karola I. Roberta (1308-1342), ktorý stanovil výber nižšieho mýtneho od obchodníkov využívajúcich Českú cestu pod hradom. Hrad bol pôvodne postavený v gotickom slohu. Tvorili ho strážna veža, palác a kapnka. Od strmého horského hrebeňa ho oddeľuje priekopa vysekaná do skaly.

V 15. a 16. stor. bol rozšírenú v renesančnom slohu. V hornej časti hradu bola sústredená stráž a väzenie. V dolnej časti sa nachádzali hospodárske budovy a tvorili podhradie. Roku 1366 kráľ Ľudovít I. daroval hrad Mikulášovi Szecsimu. Takto sa hrad dostal do majetku šľachtických rodín. Od roku 1394 patril Stiborovi zo Stiboríc. Od polovice 15. stor. patrili grófom zo Sv. Jura a Pezinka. Po vymretí ich rodu hrad menil majiteľov. Czoborovci, Benickovci, Erdodyovci, Jesenákovci, Esterházyovci  a i. K panstvu hradu patrili obce: Buková, Bínovce, Bohdanovce, Borský Mikuláš, Borský Peter, Borský Ján, Horné Orešany, Kuklov, Siladice. Od 18. storočia v dôsledku majetkových sporov, ale i využívania ďalších prechodov cez Malé Karpaty (Jablonica, Biela skala, Pernek, Lamačská brána) stratila Česká cesta na význame, hrad chátral a dnes sú z neho iba ruiny.

Z vrcholu hradu je krásny výhľad na hrebeň vrchu Záruby (výška 768 m), do Bukovského úvalu a na rekreačné stredisko pri vodnej nádrži Buková. Na hrad je prístup zo železničnej stanice Plavecký Mikuláš, alebo z obce Plavecký Peter a od vodnej nádrže Buková.

Text: Ivan Knotek, Záhorie 2006            Foto: horneoresany.sk, e-obce.sk

ostry kamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavecký Peter

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie