Žltoznačkovaná cyklotrasa spája hraničný prechod Kúty so Záhorskou cyklomagistrálou, vedenou centrálnym záhorím. Začína na st. Ceste 425 na hraničnom prechode s CR Kúty-Lanzhot. Tu sa vlasne prepájajú cyklotrasy Záhoria s Českými cyklotrasami. Žltá trasa nás vedie krátkou poľnou cestou na okraj obce Brodské. V nej po miestnych komunikáciach odbočíme ku kostolu a pokračujeme naprieč obcou.

V jej závere prejdeme žel. Priecestie a asfaltovou cestou pokračujeme na križovatku so st. Cestou 2. Tu prekrižujeme pri horárni Kadlubok. Odtiaľto nás čaká príjemná jazda borovicovým lesom po účelovej penetrovanej komunikácii až po okraj osady Farské. Tu už vstupujeme na miestne komunikácie, patriace k mestu Gbely. V ňom si môžeme prezrieť kostol sv. Michala z r. 1844-1853 alebo expozíciu Naftárskeho múzea- jediného na Slovensku. V jeho priľahlom parku sú ukážky vrtných zariadení a naftársky skanzen. Z Gbelov pokračujeme na východ a cez Korčákov mlyn popod vodnú nádrž Petrova Ves prichádzame do rovnomennej obce. Tu križujeme červenoznačenu Záhorskú cyklomagistrálu a bočnou ulicou Petrovej vsi pokračujeme do obce Letničie, kde pri kostole cyklotrasa končí.

 

číslo: 8203

označenie: žltá

dĺžka trasy:17 km

prevýšenie: 92/37 m

náročnosť: rekrea

 

Zdroj: Cykloturistická mapa Záhorie – Považie

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie