Do katastrálneho územia Gbely patria Adamovské jazerá. Nájdeme ich na 85. riečnom kilometri rieky Moravy, od ktorej sú vzdialené niekoľko sto metrov. Adamovské jazerá tvoria dve štrkoviská, ktoré vznikli činnosťou človeka pri ťažbe štrkových nánosov rieky Moravy (od roku 1969). Na severnom , plošne väčšom štrkovisku, prebieha ťažba aj v súčasnosti, no iba na jeho západnej strane.

Jeho južná a východná strana poskytuje ideálne možnosti pre rybolov a letnú rekreáciu s možnosťou kúpania. Južné, malé štrkovisko s 13- timi ostrovmi, spĺňa ideálne hniezdne podmienky pre viac ako 80 druhov vtákov a preto rekreačné a rybolovné využitie je sezónne obmedzené. V súčasnosti patria Adamovské štrkoviská k najvýznamnejším ornitologickým lokalitám nielen na Záhorí, ale na celom Slovensku. Lokalita je dôležitou migračnou zastávkou mnohých sťahovavých druhov a tiež zimoviskom severských populácií divých husí, preto je súčasťou chráneného vtáčieho územia. Po oboch stranách rieky Moravy sa nachádzajú zachované prírodné územia. Je tu veľa mokradí -mŕtvych a slepých ramien, periodických mlák, tôní, zaplavovaných depresií i zostetky lužných lesov a lúk. Pekný výhľad na krajinu umožňuje rozhľadňa – Adamovská vtáčí hledzírňa.

Turisti môžu lokalitu navštíviť odbočením zo štátnej cesty Kúty – Holíč, alebo po červenej cyklistickej magistrále vedúcej po hrádzi rieky Moravy.

Text: TIK Gbely                                    Foto: Hollý Milan

100_9819

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie