Dobrá voda (248m.n.m.) – Pod Dobrovodským hradom (380m.n.m.) 0,30h – Skálie (400m.n.m.) 1,00h – Dlhé rovne (420m.n.m.) 2,15h – Brezová pod Bradlom (260m.n.m.)3,35h – horská chata Bradlo (530m.n.m.) 4,50h – Jandova dolina (320m.n.m.) 5,20h – Dolná Polianka (410 m.n.m.) 6,05h – Myjava (325m. n.m.) 7,15h. Opačným smerom 7,15h.

Časť medzinárodnej trasy E8 vedúca po zalesnenom chrbte Brezovských Karpat ako spojnica Dobrovodskej kotliny s mestom Brezová pod Bradlom a posledným úsekom hrebeňovej trasy Malými Karpatmi.

Táto časť vedie spočiatku krovinatým úbočím Bradla a potom typickým kopaničiarskym krajom. Celodenná túra stredne náročná, krajinársky a kultúrno-historicky zaujímavá. Strmé stúpanie na Bradlo, orientačne náročnejšie v kopaničiarskej časti trasy.

Vychádzame z obce Dobrá voda, od zastávky SAD a TIM pri kostole (križovatka červenej, modrej a zelenej TZT) a mierne stúpame uličkou na severozápad, okolo cintorína a chodníkom v lese, ktorý sleduje chrbát až k TIM-u pod Dobrovodským hradom (od TIM odbočka po červenej TZT na Dobrovodsky hrad); Pokračujeme lesom, striedavo v miernom klesaní a stúpaní k TIM-u Skálie (križovatka s modrou TZT); odbočíme na sever po chodníku i cestou lesom, všeobecne po chrbáte až k TIM-u Dlhé rovne a strmším klesaním v úzkom údolí prídeme do širšieho trávnatého údolia k TIM-u (končí tu TZT modrá prichádzajúca sprava). Pokračujeme po ceste, neskôr ulicou, po ktorej prídeme na hlavnú cestu č. 501 (železničná stanica 1,10h vľavo) a po nej prídeme do stredu mesta Brezová pod Bradlom na námestie (TIM červená, žltá), až ku cintorínu, kde odbočíme a po chodníku strmo stúpame až križujeme hradskú vedúcu na Bradlo. Zo serpentíny strmo chodníkom, cestou až ku prameňu vody, od ktorého vystúpime na trávnatú plošinu k TIM-u pri chate Bradlo (križovatka so zelenou TZT). Ku Štefánikovej mohyle vedie zelená TZT č. 5109, ktorá pokračuje na vrchol Bradla (543,1 m.n.m.) Zostúpime chodníkom po červenej TZT do osady Končiny a Jandlovej doliny, odtiaľ stúpame chodníkom až ku kóte 452,4m.n.m. A voľným terénom mierne klesáme do dolnej Polianky, odkiaľ pokračujeme po hradskej až na okraj osady Horná Polianka. Odbočíme na udržiavanú cestu a medzi poliami a lúkami po chrbáte klesáme k cintorínu a do ulíc Myjavy cez most (zľava modrá TZT) až k ústrednej orientácii, zastávka SAD. Trasa E8 pokračuje pohorím Biele Karpaty na Veľkú Javorinu (970m.n.m.)

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Bradlo č. 129

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie