Vodná nádrž Kunov sa nachádza na toku rieky Teplica nad mestskou časťou Senica – Kunov. Táto vodná nádrž bola vybudovaná začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia za účelom zásobovania úžitkovou vodou podnik Slovenský hodváb Senica.Ako prímestská rekreačná oblasť pre mesto Senica a jej okolie bola schválená uznesením rady ZsKNV Bratislava číslo 253/1965.Vodná stavba bola uvedená do trvalej prevádzky v roku 1965.

Prvé naplnenie nádrže prebiehalo od apríla 1964 do januára 1965. V rokoch 1990-1992 bola vodná nádrž rekonštruovaná a vyčistená. V rámci spomínanej rekonštrukcie bola na prítoku Teplice do nádrže vybudovaná predčistiaca prednádrž.

Text: RSMS Senica                  Foto: RSMS Senica

390

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie