Múzeum M.R.Štefánika je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Otvorené bolo v roku 1990 ( 110. výročie narodenia – 21.júl 1880 ) v rodnom dome – bývalej evanjelickej fare v Košariskách. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

Nová expozícia Múzea M.R.Štefánika pripravená k 125. výročiu jeho narodenia má memoriálny charakter. Symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť slovenských národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby chcela súčasníka vrátiť so prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu.

V rodnom dome M.R.Štefánika – evanjelickej fare v Košariskách akoby prostredníctvom osobných, často až minucióznych memorábilii prenášala atmosféru veľkého sveta, v ktorom sa celý život pohyboval a stal sa mu druhým domovom.

Skoro 200 osobných pamiatok, od nábytkových častí, cez predmety dennej potreby, umelecké diela, torzá odevov, to všetko mu bolo blízke, to všetko dotváralo intimitu jeho parížskeho bytu, to všetko približuje jeho osudy od narodenia až po tragický skon.

Pre súčasníkov sú nemými svedkami anabázy života a smrti človeka, ktorého najvýznamnejším činom bola spoluúčasť na zrode nového štátneho útvaru na troskách habsburskej monarchie. Ich pestrosť, rôznorodosť, svedčí o jeho mnohopočetných záľubách, životných túžbach, približuje nám ho ako človeka s pozitívami, či negatívami, človeka, ktorý dokázal veľmi trpieť, ale aj milovať. Milovníka krásnych vecí, ktoré si doniesol z ciest po svete (Tahity, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), znalca umenia, krásnej literatúry, ale aj astronóma hĺbajúceho v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici.

V závere novej expozície má možnosť siahnuť každý návštevník v novozriadenej študovni po digitalizovanej forme vstupných informácií – dokumenty a fotografie o Štefánikovi z jednotlivých období života, písomné doklady, fotografická činnosť.

Úpravou pôvodného interiéru košarišskej fary a vďaka kolekcii vystavených predmetov víta návštevníka expozícia v novej podobe.

Text: Hollý Milan, Muzeum SNR            Foto: Hollý Milan

100_7649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košariská

 

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie