Múzeum v Holíči bolo otvorené v roku 1992 ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici, ktorá zahŕňala zbierku keramiky. Nachádzalo sa v jednej z historických manufaktúrnych budov , ktoré dal v roku 1755 postaviť František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. Ide o  dvojpodlažnú barokovo-klasicistickú stavbu, v ktorej sa vyrábala holíčska keramika – fajansa, známa v tom čase po celej Európe. Manufaktúra mala okolo 80 zamestnancov, ktorí pracovali  na jednotlivých pracoviskách ako napr.:  pri príprave hliny, v laboratóriách, vo výrobniach mufiel, pri peciach, v maliarskych dielňach, skladoch, predajniach a kanceláriách. V budove boli aj byty pre zamestnancov.

V roku 2005, kedy si mesto Holíč pripomenulo 800 rokov od prvej písomnej zmienky o Holíči, vtedajšom Wyware,  prešlo múzeum zásadnou premenou.
Do múzea daroval obrazy holíčsky  neprofesionálny maliar Otto Kroupa . Na svojich obrazoch zachytáva  najstaršie časti mesta – Betlehém, Chalupy, kaplnku sv. Floriána, Loretánsku kaplnku, kostoly, židovskú synagógu, Veterný mlyn a zámok, letné sídlo rodiny Habsburgovcov. Múzeum dopĺňajú v presnej mierke vyrobené makety historických objektov mesta, ktorých autorom je Jozef  Kuruc.  Je  tak možné  vidieť  zámok a jeho vtedajší areál, pohyblivý  model dreveného veterného mlyna vyrobeného na nemecký spôsob tak, aby sa mohol celý otáčať a využívať každý smer vetra, historickú budovu mestského úradu, kostoly, kaplnky a ďalšie objekty.

Do expozície cechov a remesiel daroval rozsiahlu zbierku poľnohospodárskeho náradia, postrojov na kone, vybavenie svojho pôvodného mäsiarskeho obchodu a mnoho iných historicky cenných vecí Jaroslav Prílučík, ktorý bol miestny mäsiarsky majster / zomrel v roku 2008 ako 94. ročný/.
Dominantou ďalšej časti sú kópie rytín  z roku 1801 od majstra Leopolda Schmalhofera, miestny ľudový kroj a ukážky habánskej a holíčskej keramiky. Vsúčasnosti sa mestské múzeum nachádza v novoopravenej časti Holíčskeho zámku kam sa presťahovalo v roku 2010.

Text: TIK Holíč             Foto: TIK Holíč

vstava_frantiek_lotrinsk_003

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie