Od roku 2011 je v prevádzke malý pivovar Sandorf s kapacitou 1000 hl piva za rok. Pivo je distribuované v KEG sudoch a predávané je na mieste z tankov a vo fľašiach. Technologické zariadenie na výrobu piva je osadené v jestvujúcich skladových a pivničných priestoroch „Šandorfského šenku“, ktorý je v prevádzke už viac rokov. Súčasťou areálu je príjazdová cesta, parkovacie miesta a sú vybudované prípojky a rozvody všetkých inžinierskych sietí a energií. Pivovar sa nachádza v strede obce Prievaly, na hlavnej ceste v budove so súpisným číslom 501, 100 m od miestneho kostola na trase Pernek – Rohožník – Jablonica.

Vstup do areálu je z hlavnej cesty odbočením doľava. Zmena využitia pivničných a skladových priestorov si vyžiadala len jednoduchéstavebné úpravy existujúcich priestorov reštauračného zariadenia. Pivovar je umiestnený do polozapusteného suterénu existujúceho objektu s rozlohou 106 m2. Tento priestor sa upravil drobnými stavebnými úpravami, ktoré nemali vplyv na statiku budovy. Výrobné priestory pivovaru sú omietnuté vápennou omietkou a steny ležáckej pivnice sú do výšky dva metre umývateľné a nad touto výškou sú steny ošetrené protiplesňovým náterom. Podlaha je umývateľná so spárovaním odolným proti kyselinám a liehom. Realizácia pivovaru si vyžiadala úpravu podkrovia objektu pre reštauračné služby, v ktorých bola vybudovaná reštaurácia a kaviareň. Podkrovie bolo zateplené minerálnou vlnou hrubou 160 mm a podbité sadrokartónom. Je opatrené protišmykovou dlažbou. Podkrovná miestnosť, ako aj suterén, sú vetrané podtlakovým vetraním cez okenné otvory. Prívod čerstvého vzduchu je prirodzený – filtráciou cez okná a dvere. V existujúcom objekte je vetranie zabezpečené aj vzduchotechnikou.

Zdroj a foto: Sandorfský pivovar

obal

 

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie