Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku. Ako špecializované múzejné pracovisko zastrešuje systematický etnografický výskum histórie a kultúry Chorvátov, ktorí v priebehu 16. storočia na úteku pred tureckým nebezpečenstvom kolonizovali nielen oblasť Malých Karpát a Bratislavy, ale usádzali sa aj na území dnešného Rakúska, Maďarska a na Morave.

O Chorvátoch na našom území sa dozviete viac z dvoch stálych expozícií múzea a pravidelne organizovaných výstav a podujatí, tematicky zameraných na predstavenie pestrej histórie a kultúry tohto etnika.

V múzeu sa však organizujú výstavy aj z iných oblastí kultúry, umenia, spoločenských a prírodných vied a výstavy, približujúce a prezentujúce osobitosti miestneho regiónu.

V múzeu sa taktiež usporadúvajú koncerty klasickej a populárnej hudby, filmové premietania, prednášky a besedy na rôzne aktuálne témy.

Stála expozícia: Expozícia dejín a kultúry Chorvátov na Slovensku

Dlhodobá výstava: Chorváti na Slovensku

Text: TIK Devínska Nová Ves          Foto: snm-mkchs.sk

mkch009

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie