Hrad mal strážnu funkciu. Chránil cesty smerujúce z Uhorska na Moranvu a do Českého kráľovstva na mieste tzv. Zemskej brány. Je postavený na náhornej plošine Myjavskej pahorkatiny neďaleko úpätia pohoria Bielych Karpát, na homoľovitom kopci v n. m. výške 475 m. Hrad bol pôvodne gotický s vežou, palácmi a kaplnkou. Zrúcaniny hradu vyčnievajú nad obcou Podzámok. Ich silueta vyniká nad celým okolím. Hrad vybudoval v 2. polovici 13. storočia trenčiansky župan Baša a neskôr ho predal Abovcom.

Listinne je doložený z roku 1317. Hrad a jeho panstvo spravoval Matúš Čák Trenčiansky. Roku 1332 patril kráľovi Jánovi Luxemburskému. Kráľ Žigmund ho roku 1394 spolu s inými hradmi daroval Stiborovi zo Stiboríc. Potom prešiel do vlastníctva Pongráczovcom. Hrad bol ľahko prístupný, preto jeho vlastníci venovali pozornosť výstavbe opevnení a obranného systému. Vlastný hrad sa nachádzal v strede a bol obkolesený hlbokou priekopou. V 15. a 16. storočí bolo vybudované predhradie. Okrem ubytovacích priestorov sa v ňom nachádzala kaplnkaa hospodárska časť hradu. Vstup do hradu strážili dva bastióny vonkajšieho opevnenia. Počas husitských vpádov na Slovensko bol hrad dobytý. Ztoto obdobia čerpala Zuzka Zguriška svoje námety pre historický román pre mládež Husitská nevesta. K hradu patrilo 12 obcí, medzi nimi: Senica, Kunov, Koválovec, Sobotište, Myjava, Turá Lúka, Podbranč, Vrbovce a i. V roku 1663 sa stal útočišťom časti obyvateľstva z okolitých obcí pred Turkami. Panstvo hradu bolo nekompromisným vykonávateľom súdnej moci. V roku 1672 na hrade mučili účastníkov protipanskej vzbury z Turej Lúky a Senice. A v rokoch 1674-75 tu boli väznení protestantskí kňazi odsúdení na galeje, medzi nimi aj superintendent ev. cirkvi Daniel Krman. Koncom 17. stor. hradvyhorel a začal pustnúť. Na začiatku 18. stor. majitelia odviezli z hradu nábytok a zariadenie. Dali rozbiť vonkajší opevňovací systém, aby nemohol byť zneužitý. Horný hrad bol postupne rozoberaný na stavebný materiál. Posledným šľachtickým vlastníkom panstva Branč bol gróf Nyári z rodu Pongrácz.

Po roku 1918 prešiel hrad do majetku štátu. Obvodový múr bol v ostatnom čase zrekonštruovaný. Prístup k hradu je zo štátnej cesty Senica-Sobotište-Podbranč-Myjava. Z hradu je nádherný výhľad do širokého okolia. Evanjelická cirkev a.v. Počas leta organizuje zhromaždenia na počesť väznených martýrov cirkvi a konajú sa tu aj hradné letné kultúrne slávnosti.

Text: Ivan Knotek, Záhorie 2006            Foto: Hollý Milan

branc1vv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podbranč

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie