Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v rámci cezhraničného projektu v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený na výsledky archeologického výskumu v obci, predovšetkým však najnovších výskumov Kostola sv. Margity Antiochijskej. Ďalšia časť expozície mapuje históriu obce s prihliadnutím na jej najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov a T. G. Masaryka.

Ako prvá a nákladnenšia bola otvorená expozícia prírodovedeckého múzea, ktorá je situovaná do priestorov bývalej kaplnky a nájdete v nej aj exponáty staršie ako tisíc rokov.

Druhá expozícia sa nachádza v najstaršej zachovalej stajni a je zameraná hlavne na poľnohospodársvtoa chov koní. V tomto roku môžu tiež návštevníci zhliadnuť expozíciu starých jazdeckých sedieľ, ktorá je umiestnená v zrekonštuovaných priestoroch prvého poschodia zadného traktu žrebčína.Na prehliadku žrebčína doporučujeme včasné objednanie sa cez telefón alebo email.

Text:  Záhorská múzeum, JACK Kopčany             Foto:  JACK Kopčany

kopcany101_0046

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie