Monumentálny barokový kaštieľ postavený v 17. stor. v areáli starého vodného hradu pochádzajúceho z r. 1271. Vodný stupavský hrad patril kráľovi. Od roku 1280 bol strediskom hradného panstva. Viackrát menil majiteľov. Roku 1553 ho vlastnili Serédyvci. V 16. a 17. stor. patril k nemu aj Pajštúnsky hrad. V polovici 17. stor. gróf P. Pálffy […]

Read More →

  Pôvodne renesačná stavba štvorkrídlového objektu s vnútorným nádvorím. Začiatok výstavby je v roku 1624. Vo veľkom dvore bola pôvodne murovaná studňa na pitnú vodu a nad ňou bronzový jeleň, ktorý bol v r.1918 odvezený do Marcheggu. Kaštieľ obýval do r.1918 Mikuláš VI. – Pálfi, ktorý sa narodil roku 1861 v Malackách a zomrel roku […]

Read More →

  Obec Veľké Leváre je vzdialená od okresného mesta Malacky 5 km. Prvý raz sa spomína v roku 1378. Od 16. storočia bolo v obci sídlo veľkolevárskeho panstva. Súčasný barokový kaštieľ postavili v roku 1723 na starších gotických a renesančných základoch. Objekt  kaštieľa je poschodový, trojkrídlový, s čestným nádvorím. V hlavnom krídle kaštieľa sa nachádza […]

Read More →

  Kaštieľ postavil v polovici 17. storočia gróf Mikuláš Pálffy, významný politik, staviteľ, palatín a miestodržiteľ Uhorskej koruny na Bratislavskom hrade. Monumentálny renesančný kaštieľ tvorí štvorkrídlová poschodová bloková budova s ústredným nádvorím a nárožnými polygonálnymi vežami. Mal charakter feudálnej reprezentačnej budovy. Objekt bol v 18. storočí zbarokizovaný. Stavebné úpravy v 19. a 20. stor. ho […]

Read More →