Táto pamätná izba sa nachádza v osade patriacej k obci Prietrž. V „izbe“ sú dokumenty viažuce sa na pôsobenie partizánskeho oddielu Janá Reptu, operujúceho počas II. svetovej vojny v rokoch 1943-1945 v pohorí Bielych Karpát a na území obcí Prietrž – Brezová – Javorníky:

Je spomienkou na miestnu partizánsku skupinu a na trestnú výpravu nemeckého oddielu do Prietrže, počas ktorej nemecký vojaci zapálili stodoly, zabili osem mužov  a ostatných zajali. V exteriéri je pamätník Slovenského národného povstania . Tvorí ho vertikálny kompozícia vysokých tyčí obklopených prstencom postáv.

Text: Ivan Knotek – Záhorie                         Foto: hiking.sk

ASCII 3 images, Size: 6180 x 2643, FOV: 119.88 x 51.28, RMS: 3.21, Lens: Standard, Projection: Spherical, Color: LDR

 

5/5 (2)
5/52

Hodnotenie