Najzápadnejšia  slovenská  obec  Záhorská  Ves  patrila  ešte  pred  20  rokmi  medzi  najstráženejšie  miesta  v  bývalom  Československu.  Aj  tadiaľto  totiž  viedla  cesta  do  slobodnej  Európy.  Dnes  hranicu  s  Rakúskom  nezdobí  žiadna  závora,  ostnaté  drôty  ani  colníci  so  samopalmi.  Ostala  len  budova  bývalej  colnice.  Aj  tá  akosi  opeknela.  Už  takmer  rok  v  nej  nájdete  Uhranské  múzeum.  Jeho  expozície  nevytvorili  historici  ani  archeológovia.  Je  dielom  kultúrneho  spolku  Uhranská  perla,  Obecného  úradu  a  všetkých  Uhranov  –  súčasných  i  minulých  obyvateľov  Záhorskej  Vsi.

Už niekoľko rokov sa pani Magdaléna Šimkovičová usilovala o spropagovanie ľudových tradícií v obci. Je neúnavnou propagátorkou ľudových piesní, krojov, obnovuje a organizuje staré ľudové zvyky, je jednou z tvorkýň rozvoja kultúrneho života v Záhorskej Vsi. Podarilo sa jej skrášliť a spríjemniť krásnymi uhranskými krojmi, remeselníckymi nástrojmi, starými, našťastie ešte zachovanými predmetmi z čias našich predkov strohé prostredie obecného úradu, založila spevokol Uhranka.

Text: Obec Záhorská Ves                     Foto: Obec Záhorská Ves

uhranske_muzeum

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie