Pomník povstania 1848-1849 v Senici stojí v poli za mestom, pred majerom Horné Suroviny. Venovaný je pamiatke popravených účastníkov slovenského povstania v merôsmych rokoch: čáčovského richtára a Hurbanovho dôverníka Martina Bartoňa, Vojtecha Bernerta (Pimerta), rodáka z Moravy, bojovníka v povstaní, ktorí boli popravení 13. októbra 1848; Pavla Svatíka, mlynára z Koválovca, rozširovateľa revolučných proklamácií, a Františka Kapitána, rodáka z Moravy, bojovníka v povstaní, popravených neskôr 18. októbra. Všetci štyria boli na tomto mieste tridsaťsedem týždňov zahrabaní, kým ich v júli 1949 počestne pochovali na cintoríne v Senici. Údajne bolo pôvodné miesto popravy vybrané tak, aby ho bolo vidno až z hlbockej fary, odkiaľ by pre výstrahu farár J.M.Hurban mohol vidieť postavené šibenice.

Pamätník tvorí vysoký pylón vyhotovený z pieskovcových kvádrov, ktorý vyrastá zo sokla z hrubo opracovaných kusov kameňa, položeného na štvorcovej kamennej základni na zemi. Čelnú stenu pylóna zdobí vo vrchnej časti dvojkríž, ktorý na svojom vodorovnom ramene nesie letopočet 1848 a na zvislom ramene reliéf meča. Pod krížom je osadená textová pamätná tabuľa, pozostávajúca z troch častí. Pomník bol slávnostne odhalený v roku 1948. Jeho autorom je akademický sochár Ladislav Pollák z Piešťan.

Text: Štefan Zajíček – Senica dejiny mesta                    Foto: Hollý Milan

100_0635

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie