Plavecký Mikuláš (257 m n. m.) – hotel Nafta (320 m n. m.) 0.15 h – Červená hora (450 m n. m.) 0.45 h – Brazinky (360 m n. m.) 1.45 – rázcestie žltej TZT (340 m n. m.) 1.50 h – Buková (321 m n. m.) 3.00 h – Mikušické kopanice (360 m n. m.) 4.00 h – Rozbehy (428 m n. m.) 4.30 h – pod Lipovým vrchom (390 m n. m.) 4.45 h – Bojková (326 m n. m.) 5.15 h – Pod krížom (338 m n. m.) 5.45 h – železničná zastávka Buková (240 m n. m.) 6.05 h. Opačným smerom 7.00 h.

Časť trasy vedie súbežne s hlavným hrebeňom Malých Karpát, prechádza rôznorodým terénom. Lesnými a poľnými cestami sú spojené obce a ich kopanice. Trasa je mierne náročná, kratšie úseky so stredným stúpaním.

Trasa sa začína v obci Plavecký Mikuláš a pokračuje súbežne so žltou TZT, neskôr po modrej trase č. 2409, prechádza chatovou osadou a pokračuje juhozápadným smerom po spevnenej ceste až na križovatku s červenou trasou – Štefánikovou magistrálou k TIM Červená hora. Spolu s červenou značkou vo vysokom bukovom lese stúpame vo svahu vrcholu hrebeňa Veterlín (724 m n. m.) a po lesnej ceste okrajom lesa prichádzame k TIM Brezinky. Naša trasa pokračuje po zelenej TZT č. 5118 cez križovatku pod Ostrým kameňom a pozdĺž lesa až do obce Buková (BUS). Miernym stúpaním na sever prechádzame medzi domami bukovských kopaníc, zostupom do doliny prejdeme Mikušické kopanice a prichádzame do obce Cerová, časť Rozbehy (BUS). Z tejto časti trasa je široký výhľad na mohutný chrbát Zárub. Z obce pokračujeme východným smerom stále po zelenej trase do mierneho sedielka pod Lipovým vrchom, ďalej medzi poľami schádzame k Ústavu sociálnej starostlivosti na Bojkovej a jabloňovým stromoradím až do lesa a po počiatočnej rovinke zostúpime k železničnej zastávke Buková.

 

Zdroj: Turistická mapa, Malé Karpaty – Záruby č. 128

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie