Aj keď už senická židovská synagóga z 19. storočia neexistuje, mesto je stále zaujímavé vďaka židovským cintorínom. Tie sa síce zachovali v takmer každom slovenskom meste, Senica však má hneď dva. Menší a starší má pomníky z 18. storočia a upúta aj vďaka umelému pahorku, na ktorom stojí. Novší je rozsiahlejší a počíta stovky náhrobkov.

Starý židovský cintorín. Rozprestiera sa v priestore pri senickom futbalovom štadióne. Pôvodne stál cintorín osamotený v poli a až neskôr bol pohltený mestskou zástavbou. Má podobu múrom ohradeného vyššieho kopca, na ktorom sa nachádza viacero zachovaných kamenných náhrobníkov, vyhotovených v barokovom a klasicistickom slohu so symbolmi a nápismi v hebrejskom jazyku. Vplyvom sadania časti povrchu pôdy sú niektoré náhrobné kamene prepadnuté. Cintorín už v medivojnovom období nebol používaný. Židovskej náboženskej obci v meste v súčasnosti slúži už nový cintorín, nachádzajúci sa na dnešnej Štefánikovej ulici.

Text: Štefan Zajíček – Senica dejiny mesta                        Foto: Hollý Milan

1206.2007 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senica

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie