Jazdectvo sa postupne rozmáha. Veľa jazdcov má svojho vlastného koňa a tí čo si ho nemôžu dovoliť tak navštevujú jazdecké kluby. Jazdectvo sa na Slovensku zachováva čím ďalej tým viac len v rekreačnej forme.

Na Záhorí tiež chýbajú vytýčené konské trasy. Väčšina jazdcov ako už bolo spomenuté sa venuje jazdeniu rekreačne, takisto mnoho jazdeckých klubov ponúka agroturistiku a tá tiež smeruje konské nohy do lesa. Podľa zákona sa však musia držať vytýčených lesných ciest.

Zo zákon vyplýva možnosť jazdenia na koňoch po všetkých lesných cestách spĺňajúcich kritériá stanov v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. d) novely zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. To znamená, že za lesnú cestu sa považuje pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou lesnej dopravnej siete; určená je na dopravu dreva, osôb, materiálu, prejazd špeciálnych vozidiel (požiarna, zdravotná služba), ale môže slúžiť aj na iné ciele; má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie.

Vzhľadom k neexistujúcim konským trasám, nie sú ani poriadne zaznačené všetky stajne. Najznámejší žrebčín na Záhorí sa nachádza v Kopčanoch. Nie je ani žiadna mapa, ktorá by tieto evidovala. Všetko záleží na individuálnych dohodách. Čiže predtým než niekam vyrazíte, si radšej zavolajte do objektu, kam máte namierené. Preto dúfajme, že v blízkej budúcnosti budú vytvorené normy pre jazdenie na koni.

 

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie