Najjednoduchšia trasa zo žrebčína vedie porpri rieke Morave a to buď po prúde rieky alebo oproti prúdu. Po prúde rieky je možné jazdiť južným smerom a to okolo rekreačného strediska Adamov so zastávkou v Brodskom / bývalý štátny majetok/ u p. Ľudvíta Barkóczyho a pokračovať stále popri Morave až do Gajár, kde je možné ustajniť kone na ranči Gladys u p. Antona Bartalského. Potom je možné pokračovať smerom na Bratislavu až do Devínskej Novej Vsi.

Alebo z Brodského ísť starým hraničným priechodom do ČR, kde po pár kilometroch narazíte na Ranč p. Létala na poraji obce Lanžhot. Ďalšou variantou je prekročenie rieky Moravy do rakúskej obce Hohenau, kde je možnosť napojiť sa na veľmi dobre značené jazdecké trasy Dolného Rakúska.

Zatiaľ nehodnotené

Hodnotenie