Jazdectvo sa postupne rozmáha. Veľa jazdcov má svojho vlastného koňa a tí čo si ho nemôžu dovoliť tak navštevujú jazdecké kluby. Jazdectvo sa na Slovensku zachováva čím ďalej tým viac len v rekreačnej forme. Na Záhorí tiež chýbajú vytýčené konské trasy. Väčšina jazdcov ako už bolo spomenuté sa venuje jazdeniu rekreačne, takisto mnoho jazdeckých klubov ponúka agroturistiku a tá […]

Read More →

Najjednoduchšia trasa zo žrebčína vedie porpri rieke Morave a to buď po prúde rieky alebo oproti prúdu. Po prúde rieky je možné jazdiť južným smerom a to okolo rekreačného strediska Adamov so zastávkou v Brodskom / bývalý štátny majetok/ u p. Ľudvíta Barkóczyho a pokračovať stále popri Morave až do Gajár, kde je možné ustajniť […]

Read More →

Ak sa vydáte zo žrebčína na sever popri rieke Morave dostanete sa až do prístaviska na Baťovom kanáli, odkiaľ môžete pokračovať do ČR pri obci Sudoměřice alebo môžete ísť popri Rolníckom družstve v Skalici smerom do Zlatníckej doliny , cez Salaš na Koválovské lúky, ďalej Rakovú dolinu, Chvojnicu a cez kopec Žalostinú do Vrboviec a […]

Read More →