Plavecký kras je krasové územie na severnom až severovýchodnom okraji Pezinských Karpát, vo vápencoch a dolomitoch, prevažne chočského príkrovu. Plavecký kras je približne ohraničený spojnicou Rohožník – Trstín – Prievaly (severná časť Bielych hôr). Bukovská brázda rozdeľuje Plavecký kras na Sološnicko-trstínsky a kras Plaveckého predhoria. Okrajová severozápadná a západná časť Plaveckého krasu má plošinový charakter […]

Čítať viac →

Zaujímavý útvar situovaný neďaleko Šaštína-Stráží je zradné Bahno Zelienka patriaci do CHKO Záhorie. Názov pochádza pravdepodobne po rodine Zelienkovcov, ktorá žila v lesnom dome blízko rezervácie. Bahno Zelienka zaberá plochu asi 82 ha a tvoria ho rašelinové a močiarne spoločenstvá. Návštevník musí byť opatrný, aby nezapadol do zradného bahna. V okolí Bahna Zelienka je typická […]

Čítať viac →

Najznámejší porast v oblasti Šaštín-Stráže je Jubilejný les, ktorý bol založený v roku 1928 v lese Gazárka ako jubilejný háj a postavený bol žulový pamätník na pamiatku 10. výročia ČSR. V tomto období boli podobné háje vysádzané po celom Československu. Jubilejný les je výnimočný skladbou drevín a bylín. Nájdeme v ňom dreviny ako sú napríklad dúglaska […]

Čítať viac →

Prietržská priehrada sa nachádza od centra obce cca 1,5 km smerom na Brezovú pod Bradlom, medzi našími osadami Dolné Paseky a Slaných. Priehrada má 8 ha. Nájomníkom je obec, slúži ako chovný rybník. O plochu okolo priehrady sa stará miestny Spolok rybárov. Každoročne sa pre širokú verejnosť usporadúvajú v poslednú májovú soboru rybárske preteky, ktorými […]

Čítať viac →