Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a duchovného dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku. Ako špecializované múzejné pracovisko zastrešuje systematický etnografický výskum histórie a kultúry Chorvátov, ktorí v priebehu 16. storočia na úteku pred tureckým nebezpečenstvom kolonizovali nielen oblasť Malých Karpát a Bratislavy, ale usádzali sa aj na území dnešného Rakúska, Maďarska a na Morave. O […]

Read More →

Štátna hranica na slovenskom Pomoraví, predovšetkým medzi Devínom a Devínskym Jazerom sa v priebehu 20. storočia niekoľkokrát zmenila tak, ako sa menili štátne útvary, do ktorých toto územie patrilo. V období Rakúsko-uhorskej monarchie až do vzniku Československej republiky tvorila rieka Morava hranicu medzi Rakúskom a Uhorskom, ako súčasťami cisárstva. V chotári obce Devínska Nová Ves […]

Read More →

Majestátny vrchol Devínskej Kobyly (514 m  n. m.) kraľuje sútokuMoravy a Dunaja. Na relatívne malej ploche ju príroda obdarila rozmanitosťou geologických javov, cennými paleontologickými a unikátnym floristickým a faunistickým bohatstvom. Je budovaná najmä žulami, kremencami, vápencami, dolomitmi, pieskovcami a pieskami. Uvedené horniny tvoria mocné komplexy v smere juhovýchod-severozápad. V skratke možno povedať, že sa na […]

Read More →

  Súkromné múzeum, vzniklo r. 2009. Majiteľ Pavol Repta odkúpil od družstva už nevyužívaný kravín a jeho sen dostal konkrétnu podobu: zriadil múzeum starej techniky a nástrojov používaných na gazdovstve. Ľudia, keď videli jeho zanietenosť tak mu radi podarovali alebo za symbolickú cenu predali exponáty – vzácne kusy, ktoré už prestali plniť svoju pôvodnú funkciu, […]

Read More →