Múzeum v Holíči bolo otvorené v roku 1992 ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici, ktorá zahŕňala zbierku keramiky. Nachádzalo sa v jednej z historických manufaktúrnych budov , ktoré dal v roku 1755 postaviť František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. Ide o  dvojpodlažnú barokovo-klasicistickú stavbu, v ktorej sa vyrábala holíčska keramika – fajansa, známa […]

Read More →

  Múzeum M.R.Štefánika je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Otvorené bolo v roku 1990 ( 110. výročie narodenia – 21.júl 1880 ) v rodnom dome – bývalej evanjelickej fare v Košariskách. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa […]

Read More →

  Múzeum Slovenských národných rád na Myjave je špecializovanou jednotkou Slovenského národného múzea v Bratislave. Zameriava sa na dokumentáciu histórie Slovenskej národnej rady ako najvyššieho reprezentatívneho zákonodarného a štátoprávneho orgánu. Popri tejto špecializácii zabezpečuje aj dokumentáciu dejín podbradlansko-podjavorinského regiónu. Hlavná expozícia Múzea SNR prezentuje 150 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov a zápasov za […]

Read More →

Martin Benka patrí medzi najvýznamnejších rodákov Kostolišťa a medzi najväčších slovenských maliarov. Pamätná izba je umiestnená v budove Spoločenského domu. Taktiež je zachovaný i Benkov rodný dom, ktorý je po rekonštrukcii. Benkove diela je možné zhliadnuť nielen v Pamätnej izbe M. Benku ale i v miestnom kostole, kde namaľoval obraz Sv. Martina na koni, patróna […]

Read More →

Projekt Mariologického múzea slovenskej národnej svätyne v Šaštíne-Strážach vzišiel z myšlienky Jána Malženického, správcu šaštínsko-strážskej farnosti. Urobil som ho z poverenia provinciála Saleziánov dona Bosca na Slovensku, Jozefa Kaisera. Nadväzuje na zhromažďovanie a vystavovanie votívnych darov venovaných Piete šaštínskej od začiatočných rokov devätnásteho storočia. Časť týchto darov bola vystavená na stene po bokoch hlavného oltára. […]

Read More →

Najzápadnejšia  slovenská  obec  Záhorská  Ves  patrila  ešte  pred  20  rokmi  medzi  najstráženejšie  miesta  v  bývalom  Československu.  Aj  tadiaľto  totiž  viedla  cesta  do  slobodnej  Európy.  Dnes  hranicu  s  Rakúskom  nezdobí  žiadna  závora,  ostnaté  drôty  ani  colníci  so  samopalmi.  Ostala  len  budova  bývalej  colnice.  Aj  tá  akosi  opeknela.  Už  takmer  rok  v  nej  nájdete  Uhranské  múzeum.  Jeho  […]

Read More →

Táto pamätná izba sa nachádza v osade patriacej k obci Prietrž. V „izbe“ sú dokumenty viažuce sa na pôsobenie partizánskeho oddielu Janá Reptu, operujúceho počas II. svetovej vojny v rokoch 1943-1945 v pohorí Bielych Karpát a na území obcí Prietrž – Brezová – Javorníky: Je spomienkou na miestnu partizánsku skupinu a na trestnú výpravu nemeckého […]

Read More →

Pomník povstania 1848-1849 v Senici stojí v poli za mestom, pred majerom Horné Suroviny. Venovaný je pamiatke popravených účastníkov slovenského povstania v merôsmych rokoch: čáčovského richtára a Hurbanovho dôverníka Martina Bartoňa, Vojtecha Bernerta (Pimerta), rodáka z Moravy, bojovníka v povstaní, ktorí boli popravení 13. októbra 1848; Pavla Svatíka, mlynára z Koválovca, rozširovateľa revolučných proklamácií, a […]

Read More →

Múzeum otvorené 6.9. 2003, tvorí sedliacky remeselnícky dvor, ktorého súčasťou je dobová izba a kuchyňa s náradím a krojmi. Sekulské múzeum otvoril keramikár Jozef Húšek s manželkou za výdatnej pomoci Terky a Konštantína Kudlovcov. Múzeum približuje minulosť Záhoria, kroje, pracovné oblečenie, keramiku a bežné domáce potreby minulých čias. V múzeu je možné zhliadnuť výrobu sekuľskej […]

Read More →

Expozícia múzea v Kopčanoch vznikla v rámci cezhraničného projektu v priestoroch bývalej renovovanej kaplnky na prízemí objektu žrebčína. Hlavný dôraz je kladený na výsledky archeologického výskumu v obci, predovšetkým však najnovších výskumov Kostola sv. Margity Antiochijskej. Ďalšia časť expozície mapuje históriu obce s prihliadnutím na jej najvýznamnejšie etapy a osobnosti – obdobie za Coborovcov, Habsburgovcov […]

Read More →