Chránená prírodná oblasť “Starý Rybník”v bezprostrednej blízkosti Malých Levár predstavuje pre mnohé bahenné vtáky vydarené útočisko. Text:  ezahorie.sk                                      Foto: Rudo Jureček   Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →

Plavecký kras je krasové územie na severnom až severovýchodnom okraji Pezinských Karpát, vo vápencoch a dolomitoch, prevažne chočského príkrovu. Plavecký kras je približne ohraničený spojnicou Rohožník – Trstín – Prievaly (severná časť Bielych hôr). Bukovská brázda rozdeľuje Plavecký kras na Sološnicko-trstínsky a kras Plaveckého predhoria. Okrajová severozápadná a západná časť Plaveckého krasu má plošinový charakter […]

Read More →

V západnej časti chotára obce sa na ploche 150 ha rozkladá chránené prírodné územie Prievaly s výskytom rašeliny a anorganického bahna. Jeho vodné plochy sú obľúbeným miestom rybárov. Text:  ezahorie.sk                     Foto: hiking.sk   Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →

Zaujímavý útvar situovaný neďaleko Šaštína-Stráží je zradné Bahno Zelienka patriaci do CHKO Záhorie. Názov pochádza pravdepodobne po rodine Zelienkovcov, ktorá žila v lesnom dome blízko rezervácie. Bahno Zelienka zaberá plochu asi 82 ha a tvoria ho rašelinové a močiarne spoločenstvá. Návštevník musí byť opatrný, aby nezapadol do zradného bahna. V okolí Bahna Zelienka je typická […]

Read More →

Neopakovateľný zážitok pri potulkách okolitou prírodou zaručene poskytne Červený rybník a jeho okolie, ktorý je tiež súčasťou CHKO Záhorie. Červený rybník sa rozprestiera na ploche 118 ha. Vedie k nemu lesná cesta z Gazárky na horáreň Antálek. K spomínanému rybníku je to 8 km. Piesok je v tejto lokalite obohatený železom a má nádych červenej […]

Read More →

Chránené prírodné územie „Rozporeč”, známe dubovým lesom a bohatstvom húb. Piesky a lužný les sú plné vodného vtáctva, močiarnych druhov vtákov a hmyzu, žije tu aj vzácna korytnačka močiarna. Územie je súčasťou cykloturistickej trasy Devín – Hainburg. Text: . msks-stupava.sk   Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →

Neďaleko obce Moravský Sv. Ján sa nachádza štátna prírodná rezervácia Čeker – Čertova studňa, zriadená na ochranu prírodných spoločenstiev mŕtveho ramena rieky Moravy. Text:  sk.wikipedia.org   Zatiaľ nehodnotené Hodnotenie Vaše hodnotenie

Read More →

Najznámejší porast v oblasti Šaštín-Stráže je Jubilejný les, ktorý bol založený v roku 1928 v lese Gazárka ako jubilejný háj a postavený bol žulový pamätník na pamiatku 10. výročia ČSR. V tomto období boli podobné háje vysádzané po celom Československu. Jubilejný les je výnimočný skladbou drevín a bylín. Nájdeme v ňom dreviny ako sú napríklad dúglaska […]

Read More →

Prietržská priehrada sa nachádza od centra obce cca 1,5 km smerom na Brezovú pod Bradlom, medzi našími osadami Dolné Paseky a Slaných. Priehrada má 8 ha. Nájomníkom je obec, slúži ako chovný rybník. O plochu okolo priehrady sa stará miestny Spolok rybárov. Každoročne sa pre širokú verejnosť usporadúvajú v poslednú májovú soboru rybárske preteky, ktorými […]

Read More →