Skalica – Skalické rybníky (Občerstvenie u Kapra). Skalické rybníky sa nachádzajú 1 km od centra mesta s dobrým prístupom pre autá i bicykle. Vedie cez ne jedna z cyklotrás (žltá značka) a sú na ceste k prístavisku na Perúnskej lúke. Trasa v rámci priestoru Perúnskej lúky, dĺžka 500 m, zameranie chodníka prírodovedné. Zdroj : http://www.naucnechodniky.sk/?c=ch&id=4&ch=31 […]

Čítať viac →

Líniový, samoobslužný, obojstranný, letný aj zimný NCH s prírodovedným, ochranárskym a kultúrno-historickým zameraním. Na trase dlhej 23 km vedúcej do Devína po Vysokú pri Morave su vybudované 4 prístupové cesty, – v Devíne, Devínskej Novej Vsi, Devínskom Jazere a Vysokej pri Morave, rozmiestnených je 16 informačných tabúľ a 4 vstupné panely s 3-jazyčnými textami. Náučný […]

Čítať viac →

Líniový, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH s prírodovedným zameraním. Chodník je súčasťou Bratislavského lesného parku. Vychádza z mestskej časti Lamač, prechádza popri chatovej osade, napája sa na červenú turistickú značku a konci pri bývalej horárni Kačiín. Na Kačíne možnosť občerstvenia a príjemného pobytu pri upravených ohniskách a besiedkach. Dĺžka 3km, prevýšenie 15m,11 zastávok. […]

Čítať viac →

Pešia turistika je najrozšírenejšia voľno časová aktivita v regióne Dolného Záhoria najmä vďaka jednoduchému prístupu k časti Malých Karpát. Najobľúbenejšia je vytrvalostná diaľková turistická trasa značená E8 od Devína až po Dukliansky priesmyk naprieč Slovenskom. Turistické chodníky v príjemnom jemne hornatom prostredí poskytuje aj menej náročné turistické trasy, či výstupy. Vo veľkej časti Borských lesov […]

Čítať viac →

Sedlo Baba – sedlo Javorina 1,10h – Skalnatá 2,10h – Čermák 2,45h – Hubalová 2,35h – Pánske uhliská 3,45h – Skalka 4,30h. Opačným smerom tiež 4,30h. Úsek hrebeňovej trasy prechádza rôznorodým terénom – hôľnymi stráňami a sklanými hrebeňmi, na viacerých miestach výhľady. Náročnejšie úseky tvorí stúpanie na Čmelok a Skalnatú.   Po prechode hradskej Pezinok […]

Čítať viac →